Previous slide
Next slide

Peder Spillemand Projekt

Hjejlens Toner” er navnet på en af Peder Spillemands egne kompositioner. Han lavede den i 1917, inspireret af fløjtetoner fra nogle hjejler, som lod sig høre en efterårsdag under pløjearbejdet.

Peder ”Spillemand” Jensen levede fra 1898 til 1986. Han var det meste af sin tid landmand i Grove, lige midt imellem Holstebro, Viborg og Herning. Fra barnsben af var han spillemand, oplært af egnens traditionelle musikere. Han blev undervist af sin bedstefar, Jens Chr. Huus, der selv havde vandret rundt blandt hedeegnens spillemænd i midten af 1800-tallet. Han lærte også adskillige melodier af den navnkundige Feldborg-spillemand Peder Pøhl.

I kraft af en usædvanlig musikalsk hukommelse kunne Peder fortælle om, hvordan han havde tilegnet sig spilleteknik og melodier fra adskillige andre musikere, som han spillede til baller og gilder sammen med.

Den unge spillemand fra den fattige hedeegn blev gift med Århus-pigen Laura i 1924, og det blev starten på hans anden musikerperiode. Peder Spillemand dannede sit ”familieorkester”, da først Laura og siden børnene tog med ud at spille.

’Den blomstrende stil’ og ’Den flydende melodi’ var Thorkild Knudsens beskrivelse af Peder Spillemands musik med de forsiringer og rytmiske forskydninger som han brugte. Thorkild Knudsen var arkivar og leder af Folkemusikhuset i Hogager 1971-1985.

Spillemanden Thomas Thomsen introducerede Peder Spillemand for folkloristen Anders Christensen i Folkemusikhuset i Hogager i 1975 og det blev starten på et samarbejde der varede til Peders død i 1986. En flok unge mennesker fra Albertslund dannede, sammen med Anders, en projektgruppe omkring Peders musik og tradition.

Det er blevet til mange besøg hos Peder og Laura. Thomas Bojesen og Better Berents boede, i en periode på 3 måneder, tæt på familien, for på daglig basis at kunne indsamle musik og beretninger.

Med en redaktionel indsats af Torben Hviid, Anders Christensen, Ole Nurdug Jensen og Martin Jensen, udkom i 1991 bogen ’Hjejlens Toner – Peder Spillemand, en vestjysk spillemand – menneske, musik og miljø’.

Bogen: Hjejlens Toner

Ved at klikke på bogsiden herover kan man både bladre, forstørre og udskrive sider.

Det er også muligt at hente bogen som PDF  ved at klikke her (176 sider/480Mb!)

Optagelser af Peder Spillemand

Optagelser 1975-1983.
Ud af de mange timers musikoptagelser med Peder Spillemand, er her sammensat et uddrag på 28 melodier og 4 små beretninger.
I de år hvor optagelserne er lavet, døjede Peder Spillemand med nedsat hørelse og manglende førlighed.
Det præger naturligvis udførelsen af musikken. Når det er sagt, er det tydeligt at der er tale et enestående karakteristisk, og originalt udtryk.

(Numrene i parentes henviser til melodiregistrant)

CD: Martin Spillemands Orkester

I forlængelse af bogens udgivelse i 1991, var det naturligt at lave et orkester med Peders Spillemands søn, Martin Spillemand.

Dette orkester blev efterspurgt i det ganske land i det følgende 10-år. Som balorkester, men også til undervisning i netop denne tradition i musik og dans. Ofte med Anders Christensens kyndige medvirken.

Martin Spillemand døde i 2010, men musikken lever videre i mange forskellige sammenhænge.

Martin Spillemands Orkester, MC 1988.
Torben Hviid, Claus Mann, Judy Ryslander, Ole N. Jensen.
– Martin Jensen, 1924-2010

Krediteringer vedr. ‘Hjejlens Toner’:

Medvirkende:
1,2,3,6: Peder Spillemand, violin; Thomas Thomsen, Harmonika.
4,5,8,9,26: Peder Spillemand, violin.
7,15: Samtale mellem Peder Spillemand og Thomas Thomsen.
10: Familieorkestret (uden Amy Bendtsen): Peder Spillemand, violin; Laura Jensen, mandolin; Martin Jensen, harmonika; Ella Jensen, klaver.
11-14: Peder Spillemand, violin; Ole Jensen, violin.
16: Peder Spillemand, violin og sang; Laura Jensen, mandolin.
17: Laura Jensen, sang og mandolin.
18-24,27-30,32: Peder Spillemand, violin; Thomas Bojesen, violin.

Optagelserne:
1-6:
FMH 77/98 Anders Christensen, Th.Thomsen, Sven Ottosen hos PS 8/7-77
7,15: FMH 75/17 Th.Thomsen hos PS 20/10-75
8: FMH 78/61 Ib Gadegård, Hans Carl Nagel hos PS 4/4-78
9: FMH 77/108 Anders Christensen, Th.Thomsen, Sven Ottosen hos PS 17/8-77
10: FMH 78/74
11-14: FMH 80/37-40 Anders Christensen, Ole Jensen, Stig Larsen hos PS 25/6-80
16,17: FMH 80/44 Anders Christensen, Elisabeth Holm, Henny Eriksen, Preben Boch hos PS 17/7-80
18-24: FMH 80/77-78 Anders Christensen, Ole Jensen, Thomas Bojesen, Elisabeth Berents, Elisabeth Holm, Jacob Bojesen hos PS 20/10-80
25,26: FMH 80/47-48 Anders Christensen, Hans Carl Nagel hos PS 7/8-80
27,28: FMH 81/89 Åbent Folkemusikhus i Hogager 3/10-81
29,30: AFMH 81/7 Thomas Bojesen, Elisabeth Berents hos PS 28/9-81
31: AFMH 81/10 Thomas Bojesen, Elisabeth Berents hos PS 12/10-81
32: AFMH 81/9 Thomas Bojesen, Elisabeth Berents hos PS 5/10-81

Thomas Bojesen i stuen hos PS
Peder Spillemand med sin kone, Laura på mandolin, sønnen Martin på mundharpe, Ella og Amy. Desuden Anker Skals på trommer.
Thomas Bojesen i stuen hos PS
PS barnebarn Dorte Marie Jensen på violin (nr. 2 fra venstre) med sit orkester "Flyv og Skub"
Thomas Bojesen i stuen hos PS
Thomas Bojesen i stuen hos PS
Seneste skud på stammen

Peder Spillemands Eftf.

Kirstine Nurdug Jensen (oldebarn til Peder Spillemand)
Better Berents (projektgruppen), Ole Nurdug Jensen og Judy Ryslander.

Peder Spillemands Efterfølgere